Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
VR-House verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adres

Waarom we gegevens nodig hebben
VR-House verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Producten en diensten leveren op locatie.
– Je te kunnen mailen en bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je een inspirerende nieuwsbrief te sturen over Virtual Reality. We versturen deze alleen wanneer je aangegeven en bevestigd hebt dat je deze graag wilt ontvangen. In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee je je gemakkelijk kunt uitschrijven.
– VR-House analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Glücksspiel war noch nie so aufregend wie mit dem best online casino bonus in the uk. In wenigen Minuten und mit wenigen Klicks sind Sie schon da, in der Welt des einfachen Geldes plus Unterhaltung!

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vr-house.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren
VR-House zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 8 jaar, dit door de bewaarplicht voor facturen van de Belastingdienst. Do you want to know how to win as quickly as possible? Play with the caça niquel halloween right now. There is a lot of cash and also enjoyable!

Delen met anderen
VR-House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan een koerier die adresgegevens nodig heeft om jouw pakket te kunnen bezorgen.

In kaart brengen websitebezoek
VR-House gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De consumentenbond beschrijft in dit artikel hoe je dit doet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vr-house.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. VR-House zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van jouw gegevens
VR-House neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te bellen naar +31 30 227 07 94 of via info@vr-house.nl.